Servicii financiare

La Advantage Cars, punem la dispoziția clienților noștri diverse soluții de finanțare: leasing financiar, leasing extern (fără TVA), leasing operațional sau credit auto. Indiferent dacă sunteți interesat de un autoturism nou sau second-hand, suntem aici să vă ajutăm.

Soluții premium

Procedură rapidă și simplă!

Nu mai este nevoie să vă deplasați la bănci sau companii de leasing. Știm că timpul dvs. este prețios. De aceea, ne asigurăm că procesul de finanțare este cât se poate de eficient. Ne ocupăm de relația cu banca sau compania de leasing și vă ajutăm cu toată documentația necesară.

Condiții

Flexibile

Colaborăm cu companii de leasing care oferă contracte pentru autoturisme rulate cu o vechime de până la 10 ani.

Transparență

Totală

Nu sunt ascunse taxe sau costuri suplimentare. Vă oferim o descriere detaliată a tuturor aspectelor contractului, astfel încât să fiți pe deplin informat și să luați decizia corectă.

Aprobare

Rapidă

Beneficiați de aprobarea dosarului în doar 24h. Mai mult, oferim și posibilitatea finanțării fără TVA.

Consiliere

Profesională

Te ghidăm la fiecare pas și ne asigurăm că ai toate informațiile de care ai nevoie.

Documente necesare PFA

 • Cerere finanţare;
 • Acte de identitate pentru solicitant;
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pt. entităţi nou înfiinţate);
 • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior;
 • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior.

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing Persoană fizică autorizată (PFA):

 • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).

Asociaţie familială (AF):

 • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
 • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.

Birou executor judecătoresc (BEJ):

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ.

Birou notar public (BNP):

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
 • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA):

 • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
 • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
 • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA):

 • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
 • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
 • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

Documente necesare companii

 • cerere de finanţare;
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;

Acte juridice:

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul);
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor; privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing;
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing;
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.
 • Acte contabile:
 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente;
 • ultima balanţă de verificare disponibilă semnată şi ştampilată;

Pentru a obtine o preaprobare rapida va rugam sa ne trimiteti urmatoarele:

 • ultimul bilant depus, balanta aferenta si recipisa de depunere;
 • ultima balanta incheiata;
 • CUI-ul firmei si CI-ului administratorului,
 • iar in cel mai scurt timp revenim la dvs. cu un raspuns referitor la posibilitatea obtinerii unei finantari.

Documente necesare Persoane Fizice:

 • Cerere finantare;
 • Documente de identificare: buletin/ carte identitate / pasaport;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Adeverinta de venit sau acord ANAF;
 • Alte documente care atesta caracterul permanent al venitului: contracte de inchiriere, cupoane de pensie, dividende, etc.

Ești pregătit să începi procesul?

Ne dedicăm oferirii unui proces de finanțare ușor și transparent.

Indiferent de nevoile dvs., suntem aici să vă ghidăm pas cu pas. Vă invităm să ne contactați pentru a discuta mai detaliat despre opțiunile de finanțare disponibile.

1. Informații de contact