SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU ACHIZIȚII AUT0

Leasing financiar, leasing extern (fără tva), leasing operational și credit auto

La Advantage Cars oferim soluții convenabile de finanțare pentru achiziția de autoturisme noi cât și second-hand.

Rapid si ușor:  nu trebuie să vă deplasați personal la bănci sau  companii de leasing, știm cât de important e timpul pentru clienții noștri.

Vă îndrumăm spre modalitatea cea mai rapidă de achiziție a automobilului dorit în condițiile cele mai avantajoase, ne ocupăm de managementul relației cu banca/compania de leasing care răspunde dorințelor și cerințelor achiziției Dvs, întocmim împreună documentația necesară finanțării.

Companiile de leasing acceptă contracte și pentru automobile rulate cu o vechime de până la 10 ani.

Aprobare dosar în 24h | Finanțare fără TVA

Principalele mărci comercializate

Documente necesare Persoane Fizice Autorizate:

 • Cerere finanţare;
 • Acte de identitate pentru solicitant;
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe ultimele 3 luni (min. 1 lună pt. entităţi nou înfiinţate);
 • Declaraţia de venituri înregistrată la Administraţia Financiară pentru ultimii doi ani de activitate;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior;
 • Declaraţia pe venit anticipată pentru PFA nou înfiinţată;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Declaraţia finală pentru venit global aferentă anului anterior.

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing Persoană fizică autorizată (PFA):

 • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).

Asociaţie familială (AF):

 • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asociaţii familiale;
 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
 • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.

Birou executor judecătoresc (BEJ):

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BEJ.

Birou notar public (BNP):

 • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
 • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
 • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA):

 • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
 • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
 • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).

Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA):

 • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
 • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
 • Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

Documente necesare Persoane Juridice:

 • cerere de finanţare;
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;

Acte juridice:

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul);
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor; privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing;
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing;
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.
 • Acte contabile:
 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente;
 • ultima balanţă de verificare disponibilă semnată şi ştampilată;

Pentru a obtine o preaprobare rapida va rugam sa ne trimiteti urmatoarele:

 • ultimul bilant depus, balanta aferenta si recipisa de depunere;
 • ultima balanta incheiata;
 • CUI-ul firmei si CI-ului administratorului,
 • iar in cel mai scurt timp revenim la dvs. cu un raspuns referitor la posibilitatea obtinerii unei finantari.

Documente necesare Persoane Fizice:

 • Cerere finantare;
 • Documente de identificare: buletin/ carte identitate / pasaport;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Adeverinta de venit sau acord ANAF;
 • Alte documente care atesta caracterul permanent al venitului: contracte de inchiriere, cupoane de pensie, dividende, etc.

Diferenta dintre Leasing si Credit

Principala diferenţă dintre cele două forme de finanţare ţine de dreptul de proprietate asupra maşinii. Astfel, în cazul creditului bancar, proprietarul bunului este clientul (utilizatorul) încă de la începutul perioadei de creditare, iar împrumutul se achită prin rate lunare. De asemenea, bunul se asigură obligatoriu full CASCO, costurile de asigurare fiind suportate de către client sau oferite gratuit de către bancă. Prin comparaţie, în cazul leasingului, proprietarul bunului este compania de leasing, care transferă dreptul de folosinţă utilizatorului, bunul fiind disponibil acestuia din urmă în sistem de închiriere; la sfârşitul perioadei de leasing, finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului (variante: cumpărarea bunului, prelungirea contractului de leasing sau încetarea raporturilor contractuale).

Important de ştiut este că societatea de leasing va asigura bunul alegând asiguratorul, costurile de asigurare fiind suportate de către utilizator (dacă prin contract nu se prevede altfel); încheierea poliţelor CASCO şi RCA sunt obligatorii. De asemenea, valoarea asigurărilor este mai mare, acestea fiind emise pe persoană juridică şi nu pe persoană fizică.

În general, creditul bancar este un produs financiar mai potrivit clienţilor particulari, în timp ce leasingul este o variantă mai bună pentru companii, mai ales că pot deduce integral ratele lunare şi costurile conexe. 

Calculator leasing

% 4200 €

% 420 €

% 4200 €

% 420 €

TOTAL
46,543.80
-3,493.93
-37,380.02
47,677.80
Redevență
Dobândă
Capital
Total
Sold
Avans client
-4,200.00
0.00
0.00
-4,200.00
Rata
1
Rata 1
-681.23
-110.25
-570.98
-700.13
37,229.02
Rata
2
Rata 2
-681.23
-108.58
-572.65
-700.13
36,656.37
Rata
3
Rata 3
-681.23
-106.91
-574.32
-700.13
36,082.04
Rata
4
Rata 4
-681.23
-105.24
-575.99
-700.13
35,506.05
Rata
5
Rata 5
-681.23
-103.56
-577.67
-700.13
34,928.38
Rata
6
Rata 6
-681.23
-101.87
-579.36
-700.13
34,349.02
Rata
7
Rata 7
-681.23
-100.18
-581.05
-700.13
33,767.96
Rata
8
Rata 8
-681.23
-98.49
-582.74
-700.13
33,185.22
Rata
9
Rata 9
-681.23
-96.79
-584.44
-700.13
32,600.78
Rata
10
Rata 10
-681.23
-95.09
-586.14
-700.13
32,014.64
Rata
11
Rata 11
-681.23
-93.38
-587.85
-700.13
31,426.78
Rata
12
Rata 12
-681.23
-91.66
-589.57
-700.13
30,837.21
Rata
13
Rata 13
-681.23
-89.94
-591.29
-700.13
30,245.92
Rata
14
Rata 14
-681.23
-88.22
-593.01
-700.13
29,652.91
Rata
15
Rata 15
-681.23
-86.49
-594.74
-700.13
29,058.16
Rata
16
Rata 16
-681.23
-84.75
-596.48
-700.13
28,461.68
Rata
17
Rata 17
-681.23
-83.01
-598.22
-700.13
27,863.46
Rata
18
Rata 18
-681.23
-81.27
-599.96
-700.13
27,263.50
Rata
19
Rata 19
-681.23
-79.52
-601.71
-700.13
26,661.78
Rata
20
Rata 20
-681.23
-77.76
-603.47
-700.13
26,058.31
Rata
21
Rata 21
-681.23
-76.00
-605.23
-700.13
25,453.08
Rata
22
Rata 22
-681.23
-74.24
-606.99
-700.13
24,846.09
Rata
23
Rata 23
-681.23
-72.47
-608.76
-700.13
24,237.32
Rata
24
Rata 24
-681.23
-70.69
-610.54
-700.13
23,626.78
Rata
25
Rata 25
-681.23
-68.91
-612.32
-700.13
23,014.46
Rata
26
Rata 26
-681.23
-67.13
-614.10
-700.13
22,400.36
Rata
27
Rata 27
-681.23
-65.33
-615.90
-700.13
21,784.45
Rata
28
Rata 28
-681.23
-63.54
-617.69
-700.13
21,166.76
Rata
29
Rata 29
-681.23
-61.74
-619.49
-700.13
20,547.27
Rata
30
Rata 30
-681.23
-59.93
-621.30
-700.13
19,925.97
Rata
31
Rata 31
-681.23
-58.12
-623.11
-700.13
19,302.85
Rata
32
Rata 32
-681.23
-56.30
-624.93
-700.13
18,677.92
Rata
33
Rata 33
-681.23
-54.48
-626.75
-700.13
18,051.17
Rata
34
Rata 34
-681.23
-52.65
-628.58
-700.13
17,422.59
Rata
35
Rata 35
-681.23
-50.82
-630.41
-700.13
16,792.18
Rata
36
Rata 36
-681.23
-48.98
-632.25
-700.13
16,159.92
Rata
37
Rata 37
-681.23
-47.13
-634.10
-700.13
15,525.82
Rata
38
Rata 38
-681.23
-45.28
-635.95
-700.13
14,889.87
Rata
39
Rata 39
-681.23
-43.43
-637.80
-700.13
14,252.07
Rata
40
Rata 40
-681.23
-41.57
-639.66
-700.13
13,612.40
Rata
41
Rata 41
-681.23
-39.70
-641.53
-700.13
12,970.87
Rata
42
Rata 42
-681.23
-37.83
-643.40
-700.13
12,327.47
Rata
43
Rata 43
-681.23
-35.96
-645.27
-700.13
11,682.20
Rata
44
Rata 44
-681.23
-34.07
-647.16
-700.13
11,035.03
Rata
45
Rata 45
-681.23
-32.19
-649.04
-700.13
10,385.99
Rata
46
Rata 46
-681.23
-30.29
-650.94
-700.13
9,735.05
Rata
47
Rata 47
-681.23
-28.39
-652.84
-700.13
9,082.21
Rata
48
Rata 48
-681.23
-26.49
-654.74
-700.13
8,427.46
Rata
49
Rata 49
-681.23
-24.58
-656.65
-700.13
7,770.81
Rata
50
Rata 50
-681.23
-22.66
-658.57
-700.13
7,112.24
Rata
51
Rata 51
-681.23
-20.74
-660.49
-700.13
6,451.75
Rata
52
Rata 52
-681.23
-18.82
-662.41
-700.13
5,789.33
Rata
53
Rata 53
-681.23
-16.89
-664.34
-700.13
5,124.99
Rata
54
Rata 54
-681.23
-14.95
-666.28
-700.13
4,458.71
Rata
55
Rata 55
-681.23
-13.00
-668.23
-700.13
3,790.48
Rata
56
Rata 56
-681.23
-11.06
-670.17
-700.13
3,120.30
Rata
57
Rata 57
-681.23
-9.10
-672.13
-700.13
2,448.17
Rata
58
Rata 58
-681.23
-7.14
-674.09
-700.13
1,774.08
Rata
59
Rata 59
-681.23
-5.17
-676.06
-700.13
1,098.02
Rata
60
Rata 60
-681.23
-3.20
-678.03
-700.13
419.98
Comision analiza - 2.5%